Bisnes – laki/vero – bisnes -tulkkausta

Parhaat yritysrakenteet ja huolettomat muutokset
Onnistuneet yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset
Liiketoimintaa palvelevat sopimukset
Yritysverotus
Johdon koulutukset
Parhaat yritysrakenteet ja huolettomat muutokset

Yritysosto, uusi liiketoiminta, laajentuminen ulkomaille, verotuksellinen tehokkuus? Yritysrakenteen arvioiminen on tarpeellista monissa tilanteissa. Aina ratkaisussa on huomioitava juridisten vastuiden, verotuksen, liiketoiminnan tarpeiden ja hallintorasitteiden näkökulmat. Riskitorin palvelu sisältää:

 • suositus parhaasta yritysmuodosta ja -rakenteesta liiketoiminnalle,
 • vaihtoehtojen kuvaaminen useista näkökulmista (verotus, vastuut jne.) ja
 • yritysjärjestelyiden huolettomat toteutukset (yritysmuodon muutokset, sulautuminen, jakautuminen, liiketoimintasiirto).
Onnistuneet yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset

Kannattaisiko myydä osakkeet vai liiketoiminta, mitä tietoa ostajalle kannattaa antaa, mitä kauppasopimuksen ehdot tarkoittaa, miten varmistua että myyjän esittämät tiedot pitävät paikkansa, miten työntekijä otetaan yrityksen osakkaaksi? Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset ovat tilanteita, joissa monipuolisen asiantuntijan tuki on välttämätöntä. Riskitorin palvelu sisältää satojen omistajavaihdostilanteiden kokemuksella:

 • yrityskaupan tai sukupolvenvaihdoksen verotehokkain toteutustapa,
 • kauppaprosesseissa konsultoiminen sekä kaikki sopimukset (salassapito, esi/aiesopimus, kauppasopimus),
 • sukupolvenvaihdostilanteissa verotus, yritysarvo, sopimukset, valmistautuminen,
 • rahoitusjärjestelyt, osakeannit, omien osakkeiden hankinnat ja
 • due diligence -tarkastukset.
Liiketoimintaa palvelevat sopimukset

Melkein 100 %:ia tuloslaskelman luvuista perustuu sopimuksiin. Suurimmat vastuut otetaan yritystoiminnassa sopimuksilla – suullisilla tai kirjallisilla. Liiketoimintamalli valitaan sopimuksilla. Listaa voisi jatkaa, liiketoimintaa toteutetaan sopimuksilla. Riskitorin filosofiassa sopimukset ovat mahdollisimman selkeitä – mieluummin yksinkertaisia, mutta varmistavat liiketoiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Riskitorin palvelu sisältää:

 • Sopimusten laatiminen, kommentointi ja sopimusprosesseissa konsultointi.
 • Esimerkiksi asiakassopimuksia koskeva toimeksianto voi sisältää sopimusmallin laatimisen tai oikeiden työkalujen tarjoamisen ja prosessin kouluttamisen.
 • Esimerkiksi hankintasopimusta koskeva toimeksianto voi olla keskeisten riskien ja sudenkuoppien tunnistaminen ja kommentointi.
 • Muita sopimustyyppejä: alihankintasopimus, jälleenmyyntisopimus, työsopimus, toimitusjohtajasopimus, osakassopimus, rahoitussopimus, yhteistyösopimus.
Yritysverotus

Isot tai pieni veroasia, ratkaisu löytyy. Meiltä et saa veroparatiisiyhtiötä, mutta sen sijaan ohjeet verokarhun kesyttämiseen liiketoimintaa kunnioittamaan.

Johdon koulutukset

Riskitorin Jaakko Ranta on vuosien ajan kouluttanut yritysjohtoa hallituksen ja toimitusjohtajan vastuukysymyksistä sekä juridiikan huomioimisesta ja hyöyntämisestä liiketoiminnasta (mm. www.ratekoulutus.fi). Koulutuksissa juridiikkan kysymykset esitetään käytännönläheisesti taloudellisina ja liiketoiminnallisina vaihtoehtoina. Kysy tarjous!

Siirry seuraavalle tasolle, varaa toimitusjohtajan paras kaveri