Toimarin paras kaveri

Lisäarvo
Toimintamalli
Kustannukset
Lisäarvo

Suurten yritysten kilpailuetuja ovat resurssit, jotka mahdollistavat erinomaisten liikejuristien palkkaamisen liiketoimintajohdon tueksi. Riskitorin palvelu tuo saman mahdollisuuden pienempien yritysten saavutettaville, mitoittamalla tarjonnan tarpeen mukaan.

Toimarin paras kaveri tuo lakiosaamisen yrityksen johtamiseen, liiketoiminan tarpeista lähtien, liiketoiminnan kieltä ja argumentteja käyttäen. Se sopii erityisesti tilanteisiin, jossa yritys tekee jatkuvasti yritysjärjestelyjä, haluaa aktiivisesti kehittää toimintatapoja uudelle tasolle tai on muuten vahvassa muutosvaiheessa.

Toimarin paras kaveri ajattelee ja toimii kuin asiakasyrityksen työntekijä. Sisäisellä toimijalla on ulkoista asiantuntijaa parempi kosketuspinta liiketoiminnan tavoitteisiin ja prosesseihin. Mitä paremmin ymmärtää, sen paremmin voi auttaa. Ja, suurinta vaikutusta ei saada papereilla, vaan ihmisten kautta. Mitä enemmän kommunikaatiota, sitä paremmat tulokset. Toiseksi sisäisellä lakimiehelle on mahdollisuus järjestelmällisiin, pidemmälle katsoviin kehittämistoimenpiteisiin. Näin lakimiehellä on parhaat edellytykset saada aikaan taloudellisia tuloksia.

Toimintamalli

Palvelussa sovitaan puoleksi vuodeksi kerrallaan toimenpiteet ja tavoitteet lakimiehelle. Hän toimii osana yrityksen organisaatiota ja voi sovittaessa myös olla asiakkaan toimistolla tai käyttää asiakkaan tietojärjestelmiä. Lakimiehen työpanos kohdistetaan kulloinkin tärkeimpiin kysymyksiin, tavoitteena yrityksen toiminnan pitkäaikainen kehittäminen. Esimerkiksi asiakkuuksien suhteen tarkoitus on vaikuttaa siihen, että asiakassopimusprosessissa tulee juridiikka huomioitua soveltuvalla tavalla. Tämä tarkoittaa useimmiten myyjien koulutusta pelkän sopimuspaperien muokkauksen sijaan.

Kustannukset

Palvelu mitoitetaan yrityskohtaisesti liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Palvelun kiinteä hinta on 1.000-10.000 euroa kuukaudessa.