Vinkki 76: Yksi lause, joka voi pelastaa yrityksesi

Vinkki 76: Yksi lause, joka voi pelastaa yrityksesi

Sopimuksia tehdään sekä hyvän että pahan päivän varalle. Hyvin kommunikoitu sopimus (kts. vinkki 75), pitää päivän hyvänä. Erimielisyyksiä ei synny. Hyvässäkin yrityksessä on aina mahdollista, että kaikki vain menee pieleen. Tulee moka ja onnettomasti siitä aiheutu...
Vinkki 75: Ymmärrettäviä sopimuksia, onko niitä?

Vinkki 75: Ymmärrettäviä sopimuksia, onko niitä?

Kun kadunmieheltä kysytään, sopimukset ovat yhtä kuin pikkupräntti jota kukaan ei lue. Osatotuus sekin. Liike-elämässä sopimuksia on totuttu lukemaan, vaikka aina ei kaikkea ymmärretä. Monet olettavat, että sopimusten kuuluukin olla vaikeaselkoisia. Siinä vain ei ole...
Vinkki 72: Mitä tarkoittaa oikeus neuvotella?

Vinkki 72: Mitä tarkoittaa oikeus neuvotella?

Sopimuksissa on toisinaan erilaisia neuvotteluvelvoitteita tai -oikeuksia. Tietyssä tilanteessa toinen sopimuksen osapuolista ei olekaan sidottu sopimukseen vaan saa neuvotella tietyistä ehdoista. Tai, ennen välimies- tai käräjäprosessin aloittamista pitää neuvotella....
Vinkki 71: Osakassopimus, ikuisesti voimassa?

Vinkki 71: Osakassopimus, ikuisesti voimassa?

Sopimuksia on kahdenlaisia. Ensinnäkin niitä, jotka ovat määräaikaisena voimassa ennalta sovittuun ajankohtaan saakka. Toiseksi niitä, jotka ovat voimassa toistaiseksi, eli kunnes ne irtisanotaan. Yleisperiaate on, että määräaikaisia lukuun ottamatta kaikki sopimukset...