Reilun vuoden on ollut voimassa osakeyhtiölain muutos, jolla kehitysmenot asetettiin erityisasemaan yhtiön varallisuudesta. Muutoksen myötä taseeseen aktivoidut tutkimus- tai kehitysmenot vähennetään voitonjakokelpoisista varoista.

Esimerkiksi: Kehitysmenoja on aktivoitu 100.000 euroa. Yhtiön oma pääoman on yhteensä 200.000 euroa, josta 10.000 euroa on osakepääomaa ja loput edellisten vuosien voittovaroja. Yhtiön vapaa oma pääoma on 190.000-100.000 = 90.000 euroa.

Mihin jakokelpoiset varat vaikuttavat

Voitonjakokelpoisten varojen laskenta vaikuttaa moneen asiaan. Luonnollisesti ensimmäisinä ovat osingonjaon tai pääomanpalautuksen enimmäismäärät. Voitonjakoa on myös omien osakkeiden hankinta, jota käytetään apukeinona erilaisissa omistajanvaihdoksissa. Lisäksi pankit laskevat yrityksen luokitusta yhtenä määritelmänä vapaan oman pääoman perusteella.

Miten kehitysmenot vältetään?

Kehitysmenot ovat ainoa taseen omaisuuserä, jolle on säädetty tällainen negatiivinen vaikutus. Sama kulu voidaan kirjata hiukan eri tilanteissa ja perusteluilla joko kehitysmenoksi tai muuksi pitkävaikutteiseksi menoksi. Tästä herääkin kysymys, miten voimme välttää kehitysmenot taseessa? Karkeasti jaettuna kehitysmenot ja muut pitkävaikutteiset voi jakaa tämän esimerkin mukaan:

Esimerkiksi. Yritys tekee kehitysprojektin työpanoksineen, palveluostoineen ja ohjelmistokuluineen. Projekti vaikuttaa useammalle vuodelle, joten kulut voidaan aktivoida taseeseen. Jos projekti parantaa olemassa olevaa, kaupallista palvelua, kulut kuuluvat taseessa muiksi pitkävaikutteisiksi menoiksi. Jos taas projektissa kehitettiin ihka uusi palvelu, kyse oli kehitysmenoista.

Kirjanpito täytyy luonnollisesti tehdä lain mukaan. Muuta ei saa edes harkita. Yllä kuvatut rajanvedot eivät käytännössä kuitenkaan ole mitään päivänselviä. Tilanteen tiedostaessaan kannattaa kallistaa tulkintaa kehitysmenoja vähentävään suuntaan. Ja jos nyt on nopea, ehtii vielä tarkistamaan mitä viime vuoden tilinpäätökseen tulikaan kirjattua.

Kommentoi, kysy lisää, pyydä neuvoa: jaakko.ranta (at) riskitor.fi / 050 3484824.