Lakimiehiltä monesti pyydetään sopimusten ”tarkistusta”. Useimmat liikkeellä olevat työsopimusmallit ovat sinänsä ”lainmukaisia”, joten sitä ei tarvitsisi tarkistaa. Eri asia on sitten, vastaako sopimus yrityksen toimintamallia ja tavoitteita. Tässä yhdenlainen muistilista, jolla voit itse ”tarkistaa”, onko työsopimus kunnossa vai vaatiiko se tarkempaa tavoitteiden ja sopimustekstin yhdenmukaisuuden tutkimista.

Ensin perusasiat

  • Työtehtävät, työntekopaikka, palkka ja niin edelleen. Tavanomaisissa ehdoissa kannattaisi pitää mielessä, että niiden muuttaminen työnantajan päätöksellä vaatii ns. irtisanomisperusteen. Eli, jos kirjoitat että työntekopaikka on Nousiainen, työpaikan siirtäminen Helsinkiin vaatii samat perusteet kuin työntekijän irtisanominen. Mieti siis mihin sitoudut.
  • Työaika. Jos työsopimuksessa lukee, että työaika on 7,5h tuntia päivässä sitä noudatetaan ylitöitä laskiessa vaikka ”työpaikalla olisi ollut käytäntö” tehdä töitä joustavasti. Useimpiin liiketoiminnan tarpeista lähteviin toimintamalleihin sopiva ja joustava laillinen työaikaehto löytyy kyllä, kun asiaan vain kiinnitetään huomiota.
  • Työehtosopimus. Ei ole yhdentekevää viitataanko sopimuksessa työehtosopimukseen vai ei, ja jos viitataan mihin työehtosopimukseen. Tällä pienellä viittauksella otetaan osaksi sopimusta iso kasa ehtoja, joita ei muuten olisi. Esimerkiksi lomaraha eli puolen kuukauden ylimääräinen palkka perustuu aina joko työsopimukseen tai työehtosopimukseen.
  • Irtisanominen. Koeaika pitää olla sopimuksessa, jotta se olisi olemassa. Ja, aika usein irtisanomisen sattuessa kohdalle haluttaisiin lyhyemmät irtisanomisajat. Moniin sopimuksiin sopisi esimerkiksi irtisanomisajaksi molemmin puolin yksi kuukausi.

Sitten vaikeammat

  • Mikä olisi yrityksen näkökulmasta niin hankalaa, ettei sitä saa mahdollistaa? Jos se on luottamuksellisten asioiden vuotaminen, kannattaa sopimuksessa korostaa salassapitoa ja ulottaa salassapitovelvoite työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan. Jos taas myyjän siirtyminen kilpailijan palvelun aiheuttaisi ongelmia, voidaan sopimukseen ottaa riittävä kilpailukielto. Kilpailukielto kannattaa työsopimuksessa mitoittaa mahdollisimman tarkasti, koska liian lavea kielto on helposti työsopimuslain vastaisena käyttökelvoton.
  • Mitä erityisesti pitäisi saada aikaiseksi, ohjaako työsopimus siihen? Esimerkiksi erilaiset palkanlisät (sellaiset joiden saavuttamiseksi tarvittavat toimet työntekijä ymmärtää), voivat innostaa perussettiä parempiin tuloksiin. Tavoitteellisuuden ei kuitenkaan tarvitse jäädä bonusten määrittelyyn. Kaikessa muussakin, alkaen tehtävien määrittelystä voi halutessaan käyttää porkkanaa.

Riskitor Oy auttaa yritysjohtajia saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteitaan, muotoilemalla sopimuksia tavoitteiden mukaisiksi.