Osakeyhtiön hallituksen jäsenen vastuu on suuri ja julma, ainakin paperilla. Yritystoiminnassa liikkuu huomattavia summia rahaa, joten jäsenen henkilökohtaisesta maksettavaksi tulevat vahingonkorvausvastuut voivat olla yksityistalouden tavoittamattomissa. Maksamaan voi joutua myös muiden virheistä. Lähtökohtaisesti hallitus mokaa kollektiivina ja sen jokainen yksilö on solidaarisesti ”yksi kaikkien puolesta” -periaatteella vastuussa korvausten maksamisesta. Vastuuseen joutuminen on siis yksinkertaisesti kohtuuttoman kallista suhteessa mihin tahansa palkkioon. Ainoaksi vaihtoehdoksi jää vastuun välttäminen. Onneksi se on varsin helppoa – vaikka pysyisi hallituksessa mukana!

Vahingonkorvausvastuun voi välttää seuraavilla neljällä yksinkertaisella ohjeella:

1) Ole hereillä. Hallituksen jäsenen pitää tietää a) mitä hallituksen tehtäviin kuuluu, b) mitä yhtiössä tapahtuu ja c) mihin ollaan menossa. Jokaisen hallituksen jäsenen pitää tuntea vähintään yhtiöjärjestys, toimitusjohtaja- ja rahoitussopimus sekä ajantasainen tuloslaskelma ja tase. Kiinnitä huomiota tuloksen ja taseen suurimpiin eriin ja varmista että ymmärrät mitä on niiden takana.

2) Ratkaisevaa ei ole mitä päätät, vaan miten päätät. Riskinotto ja myös epäonnistuminen kuuluvat yritystoimintaan. Vastuunäkökulmasta kiinnostavampaa on prosessi ja perustelut, jolla päätös syntyi, kuin itse johtopäätös tai liiketoiminnan menestys. Hyvän päätöksen tunnistat siitä, että voit kirjoittaa sen näin: a) Todetaan yhtiön tilanne ja tarve, b) vaihtoehdot tavoitteiden tai tilanteen kannalta, c) päätetään selkeästi valita jokin vaihtoehdoista ja d) kirjataan miksi vaihtoehto parhaiten toteuttaa yhtiön tavoitteita ja on riskien näkökulmasta perustelluin. Asialistan laatimista voi helpottaa esimerkiksi valmiilla vuosikellolla.

3) Tee vain päätöksiä, jotka voit perustella yhtiön edulla. Hallituksessa ei edusteta osakkeenomistajia tai muita intressiryhmiä, vaan ainoastaan kyseistä yhtiötä. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota tilanteisiin, joissa päätöksentekijöiden ja yhtiön intressit voivat olla erilaisia.

4) Dokumentoi. Ainoastaan muistiinkirjoitetut perustelut ja päätökset voidaan helposti jälkeenpäin näyttää epäilijöille.

Aktiivisen, yhtiön edun kirkkaana johtotähtenään pitävän hallituksen ei tarvitse vastuuta pelätä. Kaikille on silti tervettä pitää silmällä omaa toimintaansa ja aika-ajoin kysyä, miten hyvin olenkaan perillä vastuulleni kuuluvista asioista. Johdon vastuuvakuutus voi myös auttaa parsimaan vahinkoja joissain tilanteissa.

Riskitor Oy tarjoaa osaamistaan muun muassa Ratekoulutuksen kursseilla, joista 14.9.2016 pidettävään voit ilmoittautua täällä ja 27.10.2016 pidettävään täällä.