Juuri kuulin eräältä toimitusjohtajalta hänelle opetetun, että kansainvälisessä kaupassa sopimuksen tärkeimmät ehdot ovat oikeuspaikkaa ja lainvalintaa koskevat ehdot – muilla ei niin väliä. Näinkin voi ajatella, jos sopimuksen tavoitteena on ”mahdollisimman helppo riitely”. Kun oikeuspaikka ja sovellettava laki ovat selvillä, ei aikaa hukkaannu riitelemällä siitä, minkä sääntöjen puitteissa riidellään.

Jos taas halutaan kaupallisen menestyksen kannalta hyvä sopimus, silloin tärkeintä on saada vastaus kysymyksiin, kuka tekee, mitä, milloin ja mitä palkkiota vastaan. Yleensä niistä sopimuksista ei riidellä, joiden osapuolilla on yhteneväinen ymmärrys näiden kysymysten vastauksista. Sen sijaan sopimuksen mukaisen toimituksen ja maksun jälkeen kumpikin osapuoli on tyytyväinen ja valmis tekemään lisää kauppaa.

Aina kaikki ei kaikki mene kuin Strömsössä. Paremmin ilmaistuna: jokaisessa liiketoiminnassa mokataan välillä. Isosti tai pienesti, mutta mokataan vaikka sopimus olisi kuinka kauniisti kirjoitettu. Siksi sopimusmalleihin (katse yrityskohtaisiin sopimusmalleihin ja prosesseihin kuten vinkissä 8 kerrotaan: https://riskitor.fi/fi/vinkki-8-yksi-sopimus-sopimusmalli/) kannattaa ottaa epäonnistumisten varalle ehtoja. Vastuunrajoituksilla suhteellistetaan kaikki epäonnistumiset ja varmistetaan siten liiketoiminnan jatkuminen.

Lyhyesti ja tehokkaasti useimpien sopimusten tärkeimmät ehdot tulee kirjoitetuksi vastaamalla näihin kysymyksiin:

  • Mitä haluat saada aikaiseksi?
  • Mitä siitä maksetaan ja milloin?
  • Mitkä ovat ottamasi riskien enimmäismäärä? Mistä asioista et ota vastuuta?

Kolmeen pointtiin ei riitatilanteita määrittäviä ehtoja mahdu, mutta hyvässä sopimusmallissa niitäkin usein on: reklamaatioaikoja, kv-tilanteissa lainvalintaa ja niin edelleen. Yhtä asiaa ei hyvässä kaupallisessa sopimuksessa ole koskaan: ehtoa jota allekirjoittajat eivät ymmärrä. Sisältö pitää joko selvittää tai ehto pyyhkiä pois.

Riskitor Oy auttaa yritysjohtajia saavuttamaan liiketoiminnan tavoitteitaan, muotoilemalla sopimuksia tavoitteiden mukaisiksi.