Sopimussakko on sopimusehto, johon jokaisen kannattaa kiinnittää huomiota. Monille yllättäen edustan usein työkseni ajattelua että säännöistä ei tarvitse piitata, jos niiden rikkomisesta ei ole haittaa kenellekään. Vaikka TV:stä tutut ”norminpurkutalkoot” olisivat suurmenestys, sääntöjä riittää enemmän kuin kukaan ehtii muistamaan. Esimerkiksi osakeyhtiölain mukaan yhtiökokous on pidettävä yhtiön kotipaikalla – siis siellä kunnassa, joka lukee yhtiöjärjestyksessä. Jos siellä sattuu lukemaan Helsinki ja firman konttori on Vantaalla ja kokous pidetään siellä, useimmissa yrityksissä kukaan ei edes huomaa sääntörikkomusta. Kun sääntöön liitetään sopimussakko, muuttuu ääni kellossa.

Mikä on sopimussakko?

Lähtökohtana on, että sopimuksen toiselle osapuolelle pitää korvata vahinko jonka aiheuttaa sopimuksen vastaisella toiminnallaan. Esimerkiksi autokorjaamon joka asentaa auton väärän osan, pitää korvata asiakkaalle väärän osan rikkomat muut osat. Sopimussakko on sen sijaan sanktio joka seuraa sopimuksen rikkomisesta, vaikka itse rikkominen jäisi merkityksettömäksi. Se on kuin rikesakko, jonka saa autiolla, kuivalla, suoralla maantiellä vahingossa ajetusta 8 kilometrin ylinopeudesta. Ylinopeuden ei tarvinnut aiheuttaa mitään vahinkoa tai vaarantaa liikenneturvallisuutta. Pelkkä säännön rikkominen riittää sanktioon.

Esimerkiksi 1: Toimitussopimuksessa on sovittu, että viivästys toimituksessa aiheuttaa 1.000 euron sopimussakon per viivästyspäivä. Tuote on kohteessa kaksi päivää myöhässä. Myyjän on maksettava (tai vähennettävä laskustaan) 2.000 euron sopimussakko, vaikka ostaja ottaisi tuotteen käyttöön vasta kuukauden päästä sovitusta toimituspäivästä.

Esimerkki 2: Salassapitosopimuksen mukaan sen rikkomisesta aiheutuu 50.000 euron sopimussakko. Sitoumuksen allekirjoittanut ohjaa (omien sanojensa mukaan vahingossa) luottamuksellisen toimitusjohtajasopimuksen sisältävän sähköpostin kilpailijan palveluksessa olevalle henkilölle (tällä oli sama etunimi kuin eräällä tietoon oikeutetulla henkilöllä…). Sanktio lankeaa maksettavaksi, vaikkei kukaan pysty todistamaan mitään muuta vahinkoa kuin mielipahaa.

Sopimussakko tehostaa sääntöä

Edellisissä esimerkeissä tulee esille sekä sopimussakon hyvät että huonot puolet. Silloin kun haluat, että joku asia varmasti tapahtuu, liitä siihen vahvistukseksi sopimussakko. Toteutettavaksi haluttava asia voi olla esimerkiksi osakassopimuksen, salassapidon, toimitusajan tai kilpailukiellon noudattaminen.

Tietenkin toiselta puolelta pöytää asia vaikuttaa päinvastaiselta. Sopimussakko voi aiheuttaa merkittäviä taloudellisia seuraamuksia, joskus mitättömistäkin sääntörikkeistä. Sopimussakkoa ei myöskään korvaa vastuuvakuutus, josta saisi kipurahoja esimerkiksi viivästyneen toimituksen aiheuttamia todellisia vahinkoja paikkaamaan. Vältä siis lupaamasta sellaista.

Kommentoi, kysy lisää, pyydä neuvoa: jaakko.ranta (at) riskitor.fi / 050 3484824.