Yritystoiminta on periaatteessa varsin yksinkertaista. Voitollisen yrityksestä saa huolehtimalla, että tulot ovat kuluja suuremmat (ravintolatoiminnasta olen kuullut myös version, että liikevaihto pitää olla suurempi kuin edustuskulut!). Erityisen haastavia ovat tilanteet, joissa myynti sakkaa ja kulut pitäisi sovittaa laskeviin tuloihin. Miten sitten sopimuksilla voisi ennakolta varmistaa, että kulut kutistuvat tarvittaessa?

Nostan tässä kaksi varsin yleispätevää, mihin tahansa sopimuksiin tai liiketoimintoihin liittyvää näkökulmaa.

  • Maksa vain käytöstä -sopimusmallit. Mitä yhteistä on vuokratyövoimalla, käyttäjäkohtaisesti hinnoitellulla pilvipalvelulla ja taksilla? Kaikki ovat sopimussuhteita, joissa palvelusta syntyvän kulun voi lopettaa heti tarpeen loputtua. Voisiko taksi esimerkiksi olla firman autolle vaihtoehto kaupunkiajoissa? Firmalle ostettu auto on aina ongelma kun henkilöstö vähenee. Esimerkiksi minun työmatkoihini kuluisi taksilla päivittäin ajettuna 720 euroa. Sillä toki saisi jo auton, mutta ei kulujoustoa. Joustavan liiketoiminnan tunnistaakin siitä, että se on siirtynyt kiinteistä kuluista muuttuviin.
  • Irtisanomisaika. Mitä yhteistä taas on vuokrasopimuksella, työsopimuksella ja taloushallinnon palvelusopimuksella? Yhteinen nimittäjä on, että irtisanomisaika koetaan näissä usein liian pitkäksi juuri silloin kun sopimus haluttaisiin päättää. Seitsemäksi vuodeksi tehty toimitilan vuokrasopimus on liiketoimintaa sopeuttavalle pieni vankila. Työsopimuksen irtisanomisajasta olen vinkannut jo numerolla 22. Yleisesti, jos haluaa pitää liiketoimintansa joustavana, kannattaa harjoitella rutiiniksi myös irtisanomisajan vilkaiseminen – onko irtisanomisaika mielestäni sopiva? Sopimussuhteen kokonaan lopettamisen lisäksi hinnan tai volyymin muutokset ovat usein sidottuja irtisanomisaikaan. Esimerkiksi edellä mainitun käyttäjäkohtaisesti hinnoitellun palvelun käyttäjämäärien muutosta voi joutua odottamaan muutaman kuukauden irtisanomisajan.

Tiedätkö mikä on muuten irtisanomisaika, jos sopimuksessa ei sitä lue tai sopimus on suullinen? No, en minäkään tiedä yleispätevästi. Se riippuu sopimustyypistä, mitä on todella sovittu ja niin edelleen. Kannattaa siis jatkuviin sopimuksiin aina irtisanomisaika laittaa.