Testamentti on ainoa tapa, jolla ihminen voi juridisesti pitävästi määrätä kuolemansa jälkeisistä asioista. Sillä voidaan määrätä kuka perii, milloin ja minkä verran testamentin tekijän henkilökohtaisesta omaisuudesta. Mitä tekemistä sillä on liiketoiminnan kanssa? Yhteys on yllättävänkin läheinen.

Testamentilla voidaan varmistaa liiketoiminnan jatkuvuutta omistajan kuoltua. Tässä on kaksi näkökulmaa; raha ja päätöksenteko. Näistä jälkimmäinen on yleensä liiketoiminnan kannalta tärkeämpi. Yrityksellä pitää olla omistaja, joka kykenee päätöksentekoon. Vielä tarkemmin, yrityksellä on menestyäkseen oltava omistaja, joka tekee päätöksensä liiketoimintaa ymmärtäen. Useimmissa yrityksissä tätä päätöksentekijää kutsutaan yrittäjäksi.

Pitääkö testamentissa määrätä yritysomaisuus sen tulevalle yrittäjälle ja muuta omaisuutta muille perillisille? Pitääkö yrityksen hallintaoikeus määrätä esim. yrittäjän puolisolle, jotta alaikäisiä lapsia edustava maistraatti ei olisi yrityksen päätöksentekijänä? Kuten vinkissä 16 kirjoitin, suurin riski liiketoiminnalle on omistajien riitautuminen. Kuka päättää yrityksen omistajana liiketoiminnan kasvutavoitteista, oman pääoman ehtoisesta rahoituksesta ja riskinottohalusta? Omistajia toki voi olla monta, mutta harvoin toimii malli ”yrittäjä ja sen osinkoja kyselevä, ulkomailla asuva veljen ex-vaimo”.

Useimmilla yrittäjillä pääosa omaisuudesta on kiinni yritystoiminnassa. Yrityksen arvo on perunkirjoituksessa käytetystä luvusta huolimatta paljolti siitä kiinni, miten yritystoimintaa osataan johtaa. Pitäisikö taas olla omistajayrittäjä tiedossa? Sukupolvenvaihdoksissa yritystoiminnan arvostamisessa otetaan usein huomioon riippuvuus omistajayrittäjästä, miksei siis myös kuolintapauksessa. Entä sukupolvenvaihdoshuojennukset, jos henkilö joka jatkaa yritystoimintaa sen johdossa, saa yli kymmenen prosentin osuuden yrityksestä, voi hän säästää ainakin 60 %:ia perintöveroista?

Testamentin tekeminen on toki epäitsekästä toimintaa. Tekemättä jättämisen jälkiä ei tarvitse olla itse siivoamassa eikä tuotoista pääse itse nauttimaan. Lastensa ja liiketoimintansa elämän jatkoa sillä voi helpottaa.