Osakeyhtiö on varma valinta liiketoiminnan harjoittamiseen, kuten vinkissä 24 opastin.  Sen lisäksi sillä voi järjestää mitä erilaisimpia yhteistoiminnan muotoja. Suomessa on vain kaksi osakeyhtiölakia, mutta yhtiöjärjestystä muokkaamalla osakeyhtiö taipuu toteuttamaan rajattoman määrän variaatioita. Tästä vinkistä voit lukea mitä kaikkea osakeyhtiö osaa. Löydätkö näistä ratkaisun omaan suunnitelmaasi?

Palveluyhtiö vai maailmanparantaja

Osakeyhtiön tehtävänä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Ai onko? Ei välttämättä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan yhtiön tarkoitus muuttaa. Esimerkiksi vastikään toteutin kunnalle yhtiön, jonka tarkoituksena on ”järjestää kohtuuhintaista vuokra-asumista”. Johto toimii tässä firmassa erinomaisesti, jos vuokra-asuminen toimii vaikka viivan alle ei jäisi latiakaan.

Johdon vastuusäännökset (kts. vinkistä 38 kuinka toimitusjohtaja voi joutua maksumieheksi) eivät tunne ”konsernietua” vaan oletetaan, että jokainen osakeyhtiö tekee itsekkäitä oman etunsa mukaisia päätöksiä. Kuntien, muiden julkisille toimijoiden ja toisinaan myös kaupallisten konsernien tytäryhtiölle voidaan antaa esimerkiksi tehtäväksi tuottaa palveluja konsernin muille yhtiöille. Tätä tehtävää toteuttaessaan ei tarvitse tietenkään saada markkinahintaa palveluista.

Halliyhtiö tai Oy Omakotitalo Ab

Vinkissä 42 esittelin erilaisia versioita, joihin keskinäistä kiinteistöyhtiötä voidaan käyttää. Hallin tai muun yritystoimintaan kuuluvan tilan omistaminen on yleisin versio. Onpa yrittäjien omakotitaloja keskinäisissä kiinteistöyhtiöissä. Syynä usein on, että rakentamisvaiheessa rahoitus on voinut järjestyä liiketoiminnasta yhtiölle edullisemmin kuin yrittäjälle henkilökohtaisesti. Keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi osakeyhtiö muotoilemalla vältetään verottajan veronkorotuksilla ryydittämät vaatimukset vuokran maksamisesta yhtiölle.

Julkinen yhtiö

Julkinen osakeyhtiö, Oyj on liiketoimintayhtiö, joka on rekisteröitynyt julkiseksi osakeyhtiöksi. Tavalliseen osakeyhtiöön verrattuna extrana tulee hiukan lisää menettelysääntöjä. Tätä tarvitaan kun halutaan listautua pörssiin.

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö tai usein tuttavallisemmin ”taloyhtiö” ei vaadi selittelyjä. Se on ainoa tässä esitellyistä osakeyhtiöstä, jolle on oma lakinsa – asunto-osakeyhtiölaki. Lakia voidaan haluttaessa soveltaa myös muissa yhtiöissä, mutta pakollisena se tulee käyttöön osakeyhtiöissä joissa asukkaat omistavat asuntonsa. Erot muihin yhtiöversioihin liittyvät asumisen järjestämiseen, ettei joka yhtiössä tarvitsisi pyörää keksiä uudelleen.

Golf-, sauna-, varasto, vene- vai laituriyhtiö

Golf-yhtiöt ovat jo tuttua kauraa. Samalla periaatteella on toteutettu kaupunkien laidoille rakennettuja varastotiloja. Varastotilojen rakentaminen yhtiöön on mahdollistanut varastojen myymisen samalla tavalla velkaisina kuin uudet asunnot myydään ja, mikä tärkeämpää, yksittäisen isompaan kokonaisuuteen kuuluvan varaston myymisen.

Esimerkiksi veneyhtiöt voivat olla tulevaisuuden toimintamalleja, joka mahdollistaa turvallisemman yhteisomistuksen ja avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kallis vene ostetaan yhtiölle, joka ylläpitää sitä tai tekee ylläpitoon vaadittavat sopimukset. Osakkaat voivat myydä oman ”viikkonsa” tai käyttöosuutensa tuntemattomille, koska pelisäännöt ovat selvät. Yhtiö voi myös vuokrata käyttämättä jääviä viikkoja ja siten kattaa kuluja.

Viikko-, kuukausi- vai kvartaaliosake

Tietääkseni täysin oma innovaationi oli muutama vuosi sitten toteutettu ”kvartaaliosake”. Idean tosin lainasin viikko-osakkeista. Neljä miestä omisti yhtiön, joka puolestaan omisti mökin Lapissa. Verottaja ei katsele tällaista hyvällä, tässähän jokainen miehistä sai yhtiöltä verotettavaa etua kun saattoivat käyttää mökkiä. Haaste taklattiin määräämällä yhtiöjärjestyksessä kunkin omistamien osakkeiden oikeuttavan hallitsemaan mökkiä yhden kvartaalin verran.

Siitä vain poimimaan itselle mieluisin osakeyhtiö. Vai tarvitsetko rakenteen jollekin muulle omistamisen tai toiminnan kohteelle?

Kommentoi, kysy lisää, pyydä neuvoa: jaakko.ranta (at) riskitor.fi / 050 3484824.