Yhä useammassa yrityksessä työntekijöitä otetaan yrityksen osakkaiksi. Työntekijästä partneriksi nostettu henkilö on harvemmin jakamassa todellista yrittäjäriskiä. Partnerin omistusosuus ja päätösvalta ovat varsin pieniä. Tyypillisesti työntekijälle tai työntekijöille yhteensä annetaan enintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeista. Tavoitteena on sitouttaa parhaita tekijöitä ja kannustaa entistä parempiin tuloksiin. Työntekijä saa statusta, kiitosta ja mahdollisuuden tienata paremmin. Mitä asioita pitäisi vähintään ottaa huomioon suunnitellessaan työntekijöiden sitouttamista partneriksi?

Varmista verotus

Omistuksen muutos on aina verottajaa kiinnostava asia. Eniten verotuksen haastavuuteen sitouttamistilanteessa vaikuttaa yrityksen arvo. Ja, nimenomaan arvo verottajan näkökulmasta. Verottajan arvonmääritys voi hyvin poiketa muita tarpeita varten määritetystä arvosta. Jos työntekijä ei maksa saamistaan osakkeista tarpeeksi, saa hän ansiotulona verotettavan edun. Palkkatulosta maksettava veroprosentti nousee ja koko hankkeen mielekkyys voi olla vaakalaudalla.

Toinen verokuoppa voi tulla yrityksen lainatessa rahaa osakkeiden ostoon. Jos työntekijä saa vähintään 10 %:n omistuksen, yrityksen antama laina verotetaan ns. osakaslainana. Käytännössä osakaslainasta maksetaan pääomatulovero (30%), jota varten työntekijä tarvitsee lisää rahapalkaa.

Osakassopimus on välttämätön

Kun työntekijän osakkuudessa on kysymys sitouttamisesta, on luonnollista, että osakkuus päättyy työsuhteen päättyessä. Osakkeet voidaan antaa uusille avainhenkilöille, kun ne edellisiltä vapautuu. Tätä asiaa varten pitää olla osakassopimus, jossa työntekijä yksiselitteisesti sitoutuu myymään osakkeensa työsuhteen päättyessä. Mitenkään muuten asiaa ei voi varmistaa.

Vaikuttaako muihin työehtoihin?

Partnerilta voi toki odottaa kovempaa panosta kuin harjoittelijalta. Muidenkin työsuhteen ehtojen päivitys voi siis olla ajankohtaista. Esimerkiksi edellisessä vinkissä 62 kuvattu siirtymä tiukemmalle johtajasopimukselle. Osakassopimusmalli on kuitenkin hyvä pitää yksinkertaisempana kuin yrittäjäriskin jakavien osakkaiden kesken. Päätösvaltaa ei luvata hallintoon, eikä vastaavasti monivuotisia kilpailukieltoja ole kohtuullista vaatia. Sopiva balanssi löytyy pitämällä kirkkaana mielessä, mitä hankkeella lopulta tavoitellaan.

Kommentoi, kysy lisää, pyydä neuvoa: jaakko.ranta (at) riskitor.fi / 050 3484824.