Yritysverotus on ihmeellistä. Samasta taseesta löytyvät, euromääräisesti yhteneväiset erät voivat olla verokohtelultaan aivan erilaisia. Tässä vinkissä ihmetellään yhtiön antamien lainojen menetyksen vähennyskelpoisuutta. Elävässä elämässä tilanne voi olla esimerkiksi sellainen, että vanhemman yhtiön tytäryhtiöksi (pienellä tai isolla omistusosuudella) perustetaan uusi yritys. Tuolle uudelle yhtiölle annetaan lainaa. Uuden yhtiön liiketoiminta ei lähdekään lentoon, joten laina jää maksamatta takaisin. Ja, vähemmän iloisena yllätyksenä yrittäjille, verottaja on tässä tilanteessa sitä mieltä, että vanhempi yhtiö ei voikaan vähentää verotuksessa lainasaamisen menettämisestä johtuvaa tappiota.

Kaksi verolakia

Saman osakeyhtiön tuloja voidaan verottaa kolmen eri verolain mukaan, elinkeinoverolain, tuloverolain ja maatalouden tuloverolain mukaan. Yleensä käytetään kahta ensimmäistä. Esimerkiksi kun myydään kirjoja, tuosta kaupasta jäävät tulot ovat elinkeinotoimintaa. Kun sama yhtiö vuokraa toimistoa, sovelletaan tuloverolakia. Veroprosentti on molemmissa sama, mutta esimerkiksi lainasaamisen menetyksen vähennyskelpoisuudessa on eroja kumpaan kategoriaan laina ”sattuu” osumaan.

Monta hyvää syytä

Verottajalla on monta hyvää syytä, miksi lainasaamisen menetystä ei voi vähentää muista tuloista. Elinkeinoverolaissa on erityisesti kielletty vähennyskelpoisuus konserniyhtiölle lainattujen rahojen menettämisestä. Esimerkiksi, jos edellä kuvatusti emoyhtiö antaa tytäryhtiölleen lainaa liiketoiminnan rahoittamiseen, tappio on useimmiten vähennyskelvoton. Omistusraja on kymmenen prosenttia.

Tuloverolaki ei edes tunne lainasaamisen menetystä sellaisenaan. Joissain tapauksissa vähentäminen onnistuu, mutta ei läheskään kaikissa.

Sittenkin luovutustappio

Valitettavasti vedenpitävää, ”lainaa näin” -neuvoa ei voi yleisellä tasolla antaa. Sen sijaan yhtenä vaihtoehtona voi olla, että laina muutetaan sijoitukseksi. Sijoituksen menetys on herkemmin luovutustappiona vähennyskelpoinen, ainakin toisista luovutusvoitoista. Selkein paikka, jossa täytyy olla tarkkana miten ”lainastaan” puhuu, on tappion syntymistä seuraavassa veroilmoituksessa tai viimeistään verottajan kysyessä veroilmoituksen perusteita.

Kommentoi, kysy lisää, pyydä neuvoa: jaakko.ranta (at) riskitor.fi / 050 3484824.