Omistaako yrityksesi varmasti sen mikä on sille arvokkainta? Omistaminen on juridiikkaa, kun yksi omistaa, toiset ei saa omistettua asiaa käyttää ilman lupaa. Yrityksessä arvokkaimpien asioiden omistamiseen tarvitaan usein rekisteröinti.

Omistaako yrityksesi toimitilakiinteistön? Se selviää kiinteistörekisteristä. Jos kiinteistörekisterissä omistajana onkin joku muu, yritysjohdolla on aihetta huoleen. Tämä on päivänselvää.

Entäpä sitten yrityksen brändi? Nämä asiat ovat usein heikommalla tolalla, vaikka yhä suurempi osa yrityksistä maksettavista euroista perustuu brändin arvostukseen. Maailman kovimpia voi ihailla vaikka täältä: http://www.forbes.com/powerful-brands/list/#tab:rank Yksinkertaistettuna Applen puraistulla omenalla on niin suuri arvo, koska sen avulla voidaan myydä tietokoneita, tabletteja, kännyköitä ja monia muita vielä keksimättömiä härpäkkeitä. Siksi Applelle yrityksenä on tärkeää, ettei markkinoille voi tulla toista ”puraistun omenan yritystä”. Se estyy muun muassa sillä, että Applen tavaramerkki on rekisteröity riittävän laajasti.

Yrityksen aineetonta omaisuutta voi omistaa

  • rekisteröimällä,
  • sopimuksilla sekä
  • dokumentoinnilla ja toimintatavoilla.

Rekisteröinneistä tärkeimpiä ovat tavaramerkin – kuten logon tai sloganin, patentin – eli teknisen keksinnön, ja mallin – eli esimerkiksi esineen muodon, rekisteröinti. Digiaikana myös verkko-osoitteiden rekisteröinti on tärkeää, vaikka verkko-osoitteen omistaminen ei tuokaan tavaramerkin omistusoikeutta. Sen sijaan tavaramerkin omistaja voi kieltää tavaramerkkiä muistuttavan verkko-osoitteen käyttämisen kilpailevaan toimintaan. Samoin tavaramerkin omistaja voi kieltää tavaramerkkiään loukkaavan Google Adwords -mainonnan.

On olemassa lukemattomia sopimuksia, joissa aineettoman omaisuuden omistusta määritellään. Esimerkiksi työsopimuksissa voidaan siirtää keksintöön liittyviä immateriaalioikeuksia työntekijöiltä työnantajalle, joka oikeuksien omistajana edelleen lisensoi niitä muiden tahojen käytettäväksi. Näin omistukseen ja siitä saatavaan tuottoon liittyvä arvo on yrityksellä.

Toimintatavoista hyvä esimerkki on Coca Cola, jonka mittaamattoman arvokas juomaresepti on suuri salaisuus. Yrityksen kilpailuetu voi olla helposti kopioitavissa julkisena ja pelkille ideoille ei anneta mitään ”omistussuojaa”. Siksi yrityssalaisuuksia ylläpitävät toimintamallit voivat olla arvokkaita. Yleensä niihin kannattaa yhdistää myös salassapitoa varmistavat sopimukset.

Riskitor Oy auttaa yritysjohtajia saavuttamaan taloudellisia tavoitteitaan ja kasvattamaan yrityksen arvoa omistamalla.