Kirjainhirviö SVOP ilmestyi suomalaiseen talouskieleen vuonna 2006. Silloin uudistettiin osakeyhtiölakia ja oman pääoman eriä taseessa selvennettiin. SVOP edustaa tätä selkeyttä! Se tulee sanoista sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. Tässä vinkissä kerrataan mikä on SVOP ja milloin sitä kannattaa käyttää?

Sidottu ja vapaa

Osakeyhtiön omassa pääomassa voi olla yrityksen voitonjaon kannalta kahdenlaisia eriä. Sidottu oma pääoma on varoja, joita ei voida jakaa osakkeenomistajille ilman Kaupparekisterin kautta hoidettua kuulutusta velkojille. Voiton jakamista on osinkojen lisäksi esimerkiksi omien osakkeiden hankkiminen ja pääoman palautukset. Tähän kategoriaan kuuluu kaikissa firmoissa osakepääoma. Vanhemmissa yrityksissä voi olla esimerkiksi ylikurssirahasto.

Vapaata omaa pääomaa ovat kaikki muut oman pääoman erät. Näitä varoja voidaan siirtää omistajille ”vapaasti” (vapautta rajoittaa se, ettei voitonjako saa vaarantaa yhtiön maksukykyä). Siitä nimi. SVOP -rahaston lisäksi tähän kategoriaan kuuluu edellisten vuosien voittovarat. (Pienenä mutkana matkaan kannattaa lukea vinkistä 61 miten kehitysmenot vaikuttaa tähän.)

Aina osakeanneissa

Käytännössä aina kun yritykseen sijoitetaan rahaa, kannattaa se kirjata SVOP -rahastoon. Perustettaessa 2.500 euroa kirjataan osakepääomaan ja loput SVOP:iin. Osakeantia koskevassa päätöksessä pitää nimenomaisesti mainita, että sijoitus menee vapaaseen omaan pääomaan. Ilman päätöksessä olevaa mainintaa varat päätyvät sidottuun omaan pääomaan. Sidottuun omaan pääoman merkitsemisestä on osakkaiden näkökulmasta enintään haittaa. Lähinnä niillä harvoilla jotka hyödyntävät ns. bisnesenkelivähennystä, sidottuun omaan pääomaan kirjaaminen on eduksi.

Puhdas SVOP -sijoitus

Jos yhtiöön rahan sijoittamisen yhteydessä ei ole tarve muuttaa omistusta, on SVOP jälleen oikea osoite. Tällaisessa tapauksessa tarvitaan byrokratiaksi vain hallituksen päätös ja sijoittajalta paperi, jossa ilmoittaa haluavansa tehdä sijoituksen. Esimerkiksi yrityksen ainoan omistajan antaman laina muuttuu sijoitukseksi tällä, yksinkertaisella prosessilla. Tämä voi olla tarpeellista vaikka vinkissä 66 kuvatun verosudenkuopan paikkaamiseksi.

Kommentoi, kysy lisää, pyydä neuvoa: jaakko.ranta (at) riskitor.fi / 050 3484824.