Yrityksen johtaminen on ihmisten johtamista, eikö niin? Johtamisessa on kyse siitä, että pyritään saamaan joukko ihmisiä toimimaan tietyn päämäärän saavuttamiseksi. Esimerkiksi – pyrkimättä täydellisyyteen, tämähän ei ole johtamisoppeja tarjoava palsta – ensin asetetaan tavoitteet, ehkä kannusteet joilla ohjataan toimintaa haluttuun suuntaan ja lopulta tarkastellaan mitä on saatu aikaiseksi.

Jotta tämä onnistuisi, tarvitaan tavoitteiden ja kannusteiden dokumentointia. Ihmiset ovat kovin huonomuistisia tai ainakin jokaisella tuppaa olemaan kovin erilaiset mielikuvat yksityiskohdista. Käytännössä nämä dokumentit ovat useimmiten osa sopimuksia – työsopimuksia, alihankintasopimuksia, asiakassopimuksia ja niin edelleen. On paljon asiakirjoja, jotka eivät näytä sopimuksilta, mutta ovat sitä silti. Esimerkiksi henkilöstökäsikirjassa viime kädessä määritetään työsopimuksen ehtoja, ”massaräätälöintinä”.

Siinä vaiheessa kun tarkastellaan mitä on saatu aikaiseksi, maksetaanko kannusteita vai tuleeko sopimuksen mukaista keppiä, vastausta haetaan dokumentaatiosta. Silloin tulee testatuksi, onko johtamisen työvälineenä käytetty juridiikkaa oikealla tavalla. Esimerkiksi työntekijän tavoitteiden saavuttamiseen kannustavat bonukset voivat olla muotoilusta riippuen vuosittain työnantajan päättämän mallin mukainen palkkio tai vakiintua osaksi työntekijän palkkaa myös huonoina vuosina maksettavaksi.

Jokaisen yritysjohtajan kannattaisi ymmärtää liiketoimintansa keskeisten sopimusten sisältö ja olla valmis ohjaamaan liiketoimintaa sopimusten kautta. Pidemmän päälle sopimukset varmistavat toiminnan ohjaamiseen haluttuun suuntaan. Dokumenttien ensisijainen tehtävä on toimia muistilistoina sovituista tai päätetyistä asioista ja siten vähentää epävarmuutta ja eriäviä mielipiteitä.

Riskitor Oy on erikoistunut auttamaan yritysjohtajia saavuttamaan tavoitteitaan, esimerkiksi tulkiten ja avaten sopimusten merkitystä ja vaihtoehtoja.